A Friend in the Islands
Hawaii Resources and Online Island Gift Shop

WEDDING VOWS IN HAWAIIAN

This wedding vow option is entirely in Hawaiian.
English translation is provided as well as phonetic pronunciations.

 

Aloha au 'ia 'oe

(I love you)

 

No kêia la, no kea pô, a mau loa

(From this day, from this night, forever more)

 

Male ana e pili mai aloha kâua

(We two will cling to love in marriage)

 

Aloha aku nô, aloha mai nô

(I give my love to you, you give your love to me)

 

Mahalo e ke Akua nô kêia lâ

(Thanks be to God for this day)

 

Eia au, eia 'oe

(Here I am, here you are)

 

Ka honi mai me ke aloha

(And with love is a kiss)

 

No kau a kau

(For eternity)

 

Ma'ane'i nô ke aloha

(For love is here and now)

 

E kipa mai E ku'u aloha

(Come to me my love)

 

Aloha au 'ia 'oe

(I love you)

 

Tips on pronouncing the Hawaiian Vows featured in the ceremony above.
Below each line is the phonetic pronunciation

 

Aloha au 'ia 'oe

a-low-ha a-oo ee-ah oh-e

 

No kêia la, no kea pô, a mau loa

no kay-ee-ah la, no kay-ee-ah po, a ma-oo low-ah

 

Male ana e pili mai aloha kâua

ma-lay ah-na aye pea-lee my-ee a-low-ha ka-oo-ah

 

Aloha aku nô, aloha mai nô

a-low-ha ah-koo no, a-low-ha my-ee no

 

Mahalo e ke Akua nô kêia lâ

ma-ha-low eh kay ah-koo-ah no kay-ee-ah la

 

Eia au, eia 'oe

eh-ee-ah a-oo, eh-ee-ah oh-e

 

Ka honi mai me ke aloha

ka hoe-nee my may kay a-low-ha

 

No kau a kau

no cow ah cow

 

Ma'ane'i nô ke aloha

ma-ah-ney-ee no kay a-low-ha

 

E kipa mai E ku'u aloha

Ee key-pa my Ee koo-oo a-low-ha

 

Aloha au 'ia 'oe

a-low-ha a-oo ee-ah oh-e

 

Home

Gift Shop

Island Services

Wedding/Luau Resources

Hawaii Related Info

About

Contact