The Lords Prayer in Hawaiian

Ka Pule a ka Haku

 

E ko makou makua i loko o ka lani,

 

E ho'ano 'ia kou inoa

 

E hiki mai kou aupuni;

 

E malama 'ia kou makemake ma ke honua nei

 

E like me ia i malama 'ia ma ka lani la.

 

E ha'awi mai ia makou i keia la, i 'ai na makou no neia la.

 

E kala mai ho'I ia makou i ka makou lawehala 'ana,

 

Me makou e kala nei i ka po'e i lawehala i ka makou.

 

Mai ho'oku'u 'oe ia makou I ka ho'owalewale 'ia mai,

 

(aka)

 

E ho'opakele no na'e ia makou i ka 'ino;

 

No ka mea, nou ke aupuni,

 

A me ka mana, a me ka ho'onani 'ia a mau loa aku.

 

'Amene.

 

Print this page.

Follow on Facebook:

Hawaii Photo of the Day and Moment of Aloha Video Postings:  facebook.com/AlohaFriendsHawaii

Wedding Tips and Love Quotes:
facebook.com/KimCrinellaWeddings

Follow on Twitter:

Tips to create a beautiful meaningful wedding without the burden of wedding debt:
Twitter.com/SimpleHawaiiWed

Follow on Instagram:

Hawaii Photo of the Day: Instagram.com/_AlohaFriends
Photos With Wedding Clients: Instagram.com/SimpleHawaiiWeddings

Subscribe to the Aloha Friends YouTube channel for relaxing Moment of Aloha videos and enjoy a mental vacation to Hawaii anytime!
YouTube Aloha Friends Channel

All content on the website was written by Mike or Kim Crinella. All photographs on the website were taken by Mike or Kim Crinella, were submitted to A Friend in the Islands by a website user, or were Public Domain Fair Use at the time of publication.